Trang chủ

Ngày mai 12 3 phim Nhà nàng cạnh nhà tôi

Ngày mai 12/3 phim Nhà nàng cạnh nhà tôi
Tính cần các DV như sau
- 5 Nam tuổi 18-25t vào các vai Điền, Đạo, Lực, Sĩ, Học - lũ trẻ quê -- mang 2 bộ đồ ở nhà đơn giản, 3 bộ đi chơi, thêm áo trắng quần tây, nhớ đem dư . Top này racco liên tục nha
- 2 Nữ: Hường, Tâm - lũ trẻ quê (2-3 bộ đơn giản) Racco 2 ngày
- 2 anh vai 30-45 xe ôm 2 bộ đồ nghèo
- 1 cô 40-55 vai Bà nội thoại tốt (đồ quê 3-4 bộ)
-1 bạn nam vai Đực banh bèo ( 3 đồ bèo)
- 1 nữ 30-40 vaiMẹ Đực bán cá (2 bộ đồ quê)
Toàn bộ là cảnh quê, cần diễn viên thoại tốt, diễn tốt.
* Caxe 200k/người
Địa điểm quay Cù Lao Phước Thiện Quận 9
Ai đi được đki nhé mn
2021-07-10
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *